Výplně otvorů

Home » Výplně otvorů
Díky 60% propustnosti světla, se plachty běžně používají jako protiprůvanové stěny nebo prosvětlovací prvky do nadpraží, volných polí v konstrukci nebo pak do atypických otvorů.
Pro kotvení je použita kedrová lišta, která zajistí plošné vypnutí plachty a efektivní vzhled.