Pevná hřebenová štěrbina

Home » Pevná hřebenová štěrbina

Přirozené odvětrání stáje

pomocí pevné hřebenové šterbiny

Funkce

Díky svému konstrukčnímu řešení a proudějí vzduchu vně stáje dochází k optimálnímu odvodu vzduchu ze stáje, dojírny a čekárny. Boční deflektory účinně zamezují vnikání dešťových srážek do objektu. Hřebenová štěrbina slouží nejen k odvětrání objektu, ale zároveň k jeho prosvětlení. Štěrbina je vždy vyráběna na zakázku a její konstrukce je navržena podle potřeby odvětrání daného objektu.

Použitý materiál
  • Pevná hřebenová štěrbina je tvořena robusní žárově zinkovanou konstrukcí s opláštěním z průmyslové textilie.
  • Šířku je možné přizpůsobit dle potřeby od 0,4 do 2 m.
  • Montáž lze provézt jak na nové, tak i na stávající objekty.